Yhteisvastuu edellyttää vastuunottajia (joita ei joka oksalla kasva, mutta onneksi kuitenkin joillain)


Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. Kaupunkisuunnittelulla tähtäämme tulevaisuuteen eli luomme edellytyksiä tulevaisuuksille. Lapset ja nuoret ovat keskeisiä kokemusasiantuntijoita kaupunkisuunnittelussa ja siksi toimialamme on aktiivisesti mukana edistämässä lasten osallisuutta kaupungin toiminnassa. Vietimme Vantaan kaupungin vuosittaista Vaikuttajapäivää keskiviikkona! Vaikuttajapäivä on osa Vantaan kaupungin lasten ja nuorten vaikuttamisen prosessia. Prosessi alkaa kaikki koululaiset tavoittavalla ennakkotehtävällä, jossa käsitellään vuoden teemaa kaikissa vantaalaisissa kouluissa ja oppilaitoksissa. Prosessi huipentuu kaupungintalon tilaisuuteen, jossa kouluja ja oppilaitoksia edustavat oppilaat ja opiskelijat pääsevät ääneen. Tilaisuudessa keskiöön nousee lapsille ja nuorille tärkeitä asioita, joita käsitellään yhdessä kaupungin asiantuntijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Vaikuttajapäivällä on tärkeä rooli Vantaan kaupungin lasten ja nuorten osallisuuden edistämisessä.

Kuvassa vantaalaisia nuoria kaupunkiaktiiveja Vaikuttajapäivässä 2023!
Kuva: Vantaan kaupunki / Sofia Åberg

Tänä vuonna sain ilon ja kunnian edustaa toimialaamme Vaikuttajapäivän paneelissa. Lapset ja nuoret toivat paneelille keskusteltavaksi päivän työpajoissa valmistelemiaan aiheita, joista pääsimme sitten heidän kanssaan keskustelemaan. Aiheet ulottuivat koulukiusaamisesta ilmastonmuutokseen. Ja voi kuinka fiksuja ja rohkeita lapsia ja nuoria meillä onkaan!

Työpajat oli jaettu viiden teeman alle:

  • Hyvinvointia edistävä Vantaa
  • Sosiaalisesti kestävä Vantaa
  • Ekologisesti kestävä Vantaa
  • Elinvoimainen ja oppiva Vantaa
  • Kansainvälinen Vantaa

Hyvinvointia edistävä Vantaa -työpaja oli herättänyt lapset ja nuoret pohtimaan kiusaamista koulussa ja vapaa-ajalla. Koulukiusaamiseen liittyen meillä on aktiivisia käytäntöjä ja toimintamalleja, jotka kattavat kaikki kaupungin koulut. Viime vuonna laadimme kaupungin oman Toimenpideohjelman kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. Olemme myös vuodesta 2021 olleet mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa. Miten voimme ehkäistä ja puuttua kiusaamiseen vapaa-ajalla? Sosiaalinen kestävyys ei synny itsestään. Kaupunkiympäristön toimialalla vastaamme laadukkaasta kaupunkiympäristöstä, joka mahdollistaa ja tukee sosiaalista kestävyyttä. Kirjoitin tästä aiheesta syksyllä otsikolla Onnellinen kaupunki on ihmisten kaupunki eli kaikkien kaupunki. Kyseisessä tekstissä avaan kaupunkisuunnittelun keinoja segregaatiokehitykseen puuttumiseksi. Mainitsen muun muassa ”kadun silmät” eli mahdollisuuden nähdä rakennuksista kadulle ja toisin päin, mikä luo luontaista passiivista kontrollia eli turvallisuuden tunnetta, koska yksinäinenkään kaupungissa liikkuja ei todellisuudessa ole koskaan yksin. Konsepti tukee elävää kaupunkia sekä kaupunkitilojen viihtyisyyttä ja vahvistaa alueen sosiaalista kestävyyttä.

Ekologisesti kestävä Vantaa -työpajassa lapset ja nuoret pohtivat: miten voimme rakentaa kestävästi ja luontoa säästäen? Vastaus on, että tarvitsemme erittäin radikaalia ajattelua, jotta rakentaminen voisi todellisuudessa olla kestävää ja luontoa säästävää. Meidän tulisi sitoutua esimerkiksi energia-, massa- ja ruokaomavaraisuuden tavoitteluun. Jokainen kaadettu puu tulisi korvata ja mitä näitä nyt on. Kaupunkina olemme lähteneet taklaamaan aihepiiriä Resurssiviisauden tiekartallamme. Tiekarttaan olemme kirjanneet tavoitteet ja toimenpiteet, joilla voimme varmistaa, että olemme kaupunkina hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä! Resurssiviisauden teemoja olen sivunnut aiemmissa kirjoituksissani mm. energian osalta vuoden vaihteessa otsikolla Energiakriisi tuo ilmastokriisin jokaiseen suomalaiseen kotiin.

Kansainvälinen Vantaa -työpajassa lapset ja nuoret halusivat tietää, kuinka laajentaa monikielisen palvelun saantia? Omana ehdotuksenaan he toivat paneelille ajatuksen monikulttuurisuustapahtumasta, joka kokoaisi vantaalaiset juhlistamaan kulttuuririkkauttaan. Olemmehan Suomen kansainvälisin kaupunki kaupunkilaisten taustat huomioiden. Upea ihana idea, jota olemme myös kaupunkisuunnittelussa pohtineet. Kuinka tuoda kaupunkiympäristöön elementtejä eri kulttuureista: muistumia, jälkiä ja mahdollisuuksia ilmentää ja elää eri kulttuureja osana kaupunkielämäämme. Tähän täytyy ehdottomasti palata!

Olemme käynnistämässä kaupunkiympäristön toimialalla Lasten ja nuorten osallisuustyön päivitystä, joten tämän teeman tiimoilta taidan päästä jatkamaan kuluvan vuoden aikana enemmänkin. Ja toki lapset ja nuoret ovat mukana päivittäisessä työssämme kaupunkilaisina, joille kaupunkia suunnittelemme ja palvelujamme konseptoimme! Mahtavaa, että vantaalaisista lapsista ja nuorista löytyy vastuunottajia, joiden kanssa yhdessä saamme tehdä Vantaasta entistä onnellisempaa kaupunkia!


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.